“Chizma geometriya va kompyuterda loyihalash” kafedrasi