ILMIY TADQIQOTLAR, INNOVATSIYALAR VA ILMIY-PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASH BO‘LIMINING 2019 YIL UCHUN ISH REJASI